Nieuwe info m.b.t. het huidige schooljaar volgt binnenkort!Aanmelding nieuwe leerlingen op de ds. G.H. Kerstenschool
 

De jaarlijkse leerlingenaanmelding vindt dit jaar plaats op ............... (voor ouders) en ................... (voor ouders en kind). Voor alle data geldt D.V.!
U meldt dan uw kind, als dat voor juni 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt, aan voor het schooljaar 2021-2022. Enkele bijzonderheden:
 
Benodigdheden bij aanmelding:
  • Bij aanmelding vragen we ouders de grondslag van de vereniging te onderschrijven door een verklaring te ondertekenen.
  • Wij verzoeken u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind en uw huisartsgegevens mee te nemen bij de aanmelding.
  • Op ............ kan uw kind worden aangemeld. Het is ook mogelijk om later aan te melden, maar wel graag vóór 15 december 2020.
 
Bij verhindering:
Als u verhinderd bent, kunt u contact opnemen met de school, telefonisch (428862) of via e-mail (algemeen@dsghkerstenschool.nl).
 
Wilt u graag een persoonlijk gesprek met de directeur, dhr. J. Gorter, dan kunt u dat aangeven via bovenstaand e-mailadres. Van harte welkom!