Gegevens Ds. G.H. Kerstenschool:

Ds. G.H. Kerstenschool

Margriete van Comenestraat  2

2982  PH  Ridderkerk              

Tel.    : 0180 - 42 88 62 (directie, midden- en bovenbouw)

           0180 - 42 86 37 (onderbouw)


E-mail: algemeen@dsghkerstenschool.nl

Directeur-bestuurder                        : Dhr. J. Gorter

 
Teamleider bovenbouw/I.B.er            : Mw. A. Visser

Teamleider onderbouw                      : Mw. I. Molenaar

I.B.er                                              : Mw. A. Braal

I.C.T.er/Organisatie                          : Dhr. A. Vos

Coördinator Sociale Veiligheid            : Mw. J. Inkum

Coördinatoren MHB                           : Mw. S. Faasse en Mw. A. op den Brouw