Overblijfregeling

 

We werken op school met een continurooster. Alle leerlingen blijven dus op school overeten. In groep 3 tot en met 8 gebeurt dit in de klas bij de eigen leerkracht. In groep 1 en 2 zijn er ouders (die dit tegen een vergoeding) met de leerlingen doen. De belangrijkste onderdelen komen hieronder puntsgewijs aan de orde:
- Er is één overblijfcoördinator aangesteld,
- Overblijfkrachten en coördinator krijgen een vaste vergoeding,
- Voor de kleutergroepen worden overblijfkrachten ingedeeld; zij zullen met de kinderen eten en aansluitend pleinwacht lopen (12.00 - 12.50 uur),
- Voor de middenbouw (groep 3 t/m 5) worden er twee pleinwachten ingedeeld tijdens het pleinwacht lopen (12.25-12.50 uur),
- Voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8, en op vrijdag 5 t/m 8) wordt er één leerkracht en één pleinwacht ingedeeld (12.00-12.25 uur),Contactpersoon: Mw. E. (Ellen) van Zandwijk    overblijven@dsghkerstenschool.nl