Medezeggenschapsraad

De MR is bedoeld om zowel de belangen van de ouders als van de school te behartigen. Het gaat om medezeggenschap, het bestuur maakt het beleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Wanneer u vragen hebt die u aan de MR of via de MR aan de school wilt stellen, kunt u ook gebruik maken van het e-mailadres: mr@dsghkerstenschool.nl   


Jaarplan MR 2020-2021


Wie zitten er in de MR?

Namens de ouders:                                        
Dhr. P.A. Hooijmeijer (Voorzitter)
Mw. R. Roepert-Van 't Zelfde (Secretaris)                                   
Mw. J. Jacobse-Stout (Penningmeester)

Namens het personeel:
Mw. A. de Jong
Dhr. J. Visser
Dhr. R. Vrijhof (Tweede voorzitter)

Wij stellen ons graag even voor!
 
Annelies de Jong
Na het behalen van mijn PABO - diploma (2000) ben ik gaan werken op de Ds. G. H. Kerstenschool, dit mag ik nu al 21 jaar doen. Tijdens mijn opleiding heb ik gekozen voor het jonge kind. Het werken met jonge kinderen rondom een thema heeft mijn voorkeur. Je probeert de kinderen op een spelende manier te laten ontdekken en leren. De thema's die wij behandelen hebben een link met de dagelijkse praktijk of zoals gezegd de klas is een betekenisvolle leeromgeving. Een aantal jaar geleden heb ik de opleiding POST HBO- jonge kind gevolgd met elk jaar 2 terugkomdagen. Op deze manier probeer ik mij verder te professionaliseren. Sinds een aantal jaar ben ik betrokken bij de MR vanuit het personeel. Door actief deel te nemen aan de vergaderingen kijk je in de keuken van de zakelijke kant en is het heel prettig om vanuit verschillende achtergronden bezig te zijn met het onderwijs. 

Jaap Visser
Ik ben Jaap Visser en werk sinds 2018 op onze school. Ervaring heb ik opgedaan in de groepen 4, 7 en 8. Sinds december 2021 ben ik lid van de MR. Ik vind het mooi dat ik vanuit de MR op een andere manier kan meedenken en -beslissen in zaken die op school spelen. Belangrijk hierbij is rekening te houden met de verschillende belangen van de kinderen, ouders, collega's en alle andere betrokkenen. Daar wil ik me voor inzetten!
 
René Vrijhof
Sinds 28 mei 1990 ben ik werkzaam op de Ds. Kerstenschool in Ridderkerk. In de achterliggende jaren heb ik ervaring opgedaan in de groepen 4 t/m 8, waarvan de meeste jaren in de groepen 5 t/m 7. Vaak heb ik ook lesgegeven aan combinatiegroepen. Ik geniet van het lesgeven en het contact met de kinderen. Sinds 2012 maak ik ook deel uit van de MR. Dit doe ik al die jaren al met veel plezier. Bij sommige stukken mag je advies geven richting het bestuur of de directie; bij andere stukken heb je ook instemmingsrecht. Het is heel waardevol en vergroot ook de betrokkenheid om binnen de MR mee te denken over zaken, die de school aangaan. Ik hoop deze taak nog jaren met plezier te mogen vervullen.  
 
José Jacobse
Sinds december 2017 ben ik gestart bij de MR. In het dagelijks leven werk ik bij GGZ Eleos als Specialistisch Begeleider Thuis. Onze 2 zonen zitten op de Ds. G.H. Kerstenschool. Door mijn rol binnen de MR krijg ik goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school. Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige schoolzaken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een blijvend veilig en fijn leerklimaat voor het personeel en de kinderen. Ik vind het daarin o.a. belangrijk dat er naar de behoeften en talenten gekeken wordt van ieder personeelslid/kind apart. Ik hoop hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen!
 
Rookje Roepert
Sinds januari 2014 maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR, waarbij ik ook de rol van secretaris vervul. Betrokkenheid tonen bij de school van je kinderen vind ik belangrijk. Een fijne basisschoolperiode vormt een belangrijke basis voor het latere leven van je kind. Het is mooi om in de spreekwoordelijke keuken van de school mee te kijken en mee te denken. Omdat de onderwijswereld nooit stilstaat, komen er tal van gespreksonderwerpen op tafel. De vergaderingen zijn altijd weer boeiend en leerzaam. De onderlinge samenwerking is goed, ook in de contacten met school. Dit alles maakt de tijd die hieraan wordt besteed, meer dan goed. 
 
Peter Hooijmeijer
Sinds januari 2013 zit ik in de MR in de functie van voorzitter. In het dagelijks leven ben ik projectleider bij TNO. Samen met mijn vrouw heb ik 4 kinderen waarvan er op dit moment nog maar een op de Ds. G.H. Kerstenschool zit. In de afgelopen jaren hebben we vanuit de MR op heel veel onderwerpen mee kunnen denken met de school en het aansturen daarvan. Soms geven we ongevraagd advies, soms stemmen we (mee) in met beleidsstukken. Bijzonder was toch wel de periode waarin we met de MR deel namen in de Benoemings Advies Commissie voor de nieuwe directeur. Ondanks dat ik dit nu al zo'n 9 jaar doe, vind ik het nog steeds mooi werk en razend interessant om vanuit de MR mee te kijken op de school en alles wat daar gebeurt. Niet in de minste plaats vanwege de prettige samenwerking binnen de MR, met het dagelijks bestuur en met het toezichthoudend bestuur.