Nieuws uit groep 4
 
29-10-2011

 
Hoe gaat het in de groep ?
 
We hebben nu al weer een aantal weken met elkaar gewerkt. Na de zomervakantie kwamen er twee nieuwe leerlingen bij ons in de groep. En na de herfstvakantie kwam er nog een nieuw meisje bij. Zo is onze groep gegroeid tot 34 leerlingen. Het is gezellig met Jacomijn, Nienke en Genesis erbij.
We zijn begonnen met het leren van de tafels. Dat was nieuw, maar het lukt al aardig. We kennen de tafel van 1,2,3,4 en 10 al. We leren ze zingend aan. De tafels thuis ook oefenen is heel belangrijk.
Elke dinsdagmiddag werken en spelen we nog een poosje in hoeken. De werkjes (vooral van taal, lezen en schrijven) sluiten meestal aan bij de thema's van de taalmethode.
 Het vorige thema ging over: "Vroeger". Toen mochten de kinderen in de schrijfhoek met een kroontjespen en echte inkt schrijven. Nu is het thema: "Dit dier woont hier". Vooral de computerhoek en de bouwhoek worden graag gekozen. Maar we doen alles om de beurt. 
Met de biologielessen hebben we het over de koe en de melkproducten gehad. Leuk dat Sjaak koeien en een veewagen meebracht van thuis. Nu komt de les over de herfst aan de beurt en daar hebben we ook al spulletjes van in de groep van Rosanne en anderen. 
Zo hebt u wat gehoord over de dingen die wij doen naast de "gewone" dagelijkse reken- en taallessen.