Nieuws van groep 3

Woensdag 30 september 
Vandaag heeft u het maandbericht van oktober ontvangen. 
 
Dinsdag 1 september
Iedere maand wordt u de op de hoogte gebracht van het belangrijkste nieuws uit groep 3 d.m.v. een maandbericht. 
Vandaag heeft u, via de mail, het maandbericht van september ontvangen.