Verkeerssituatie

 

De Ds. G.H. Kerstenschool is gelegen op de hoek van de Margriete van Comenestraat en de Caspar van Gendtstraat. Het is een rustige locatie. De toegangswegen naar de Margriete van Comenestraat zijn echter wel druk. Het gaat hier om de Sportlaan en de Koninginneweg. Na de samenvoeging van beide locaties is het drukker op de route naar school.

  • Kinderen die vanuit Slikkerveer op de fiets naar school komen, steken meestal bij de eerste oversteekplaats lopend over. Bij de Margriete van Comenestraat wordt de oversteekplaats sinds mei 2019 niet meer beveiligd door klaar-overs.
  • De kinderen die vanuit Ridderkerk naar school fietsen wordt aangeraden gebruik te maken van de smallere parallelstraten van de Koninginneweg en pas over te steken bij de Doctor Ingenieur Lelystraat. Daar kunnen ze dan eventueel gebruik maken de oversteekplaats.
  • De ouders die met de auto komen, rijden op weg naar school de Margriete van Comenestraat in en bij het naar huis rijden nemen ze de Caspar van Gendtstraat. Via de Hovystraat bereiken ze dan weer de Koninginneweg. Daarmee wordt een eenrichtingsverkeersroute gecreëerd, waarbij de doorstroming wordt bevorderd.
  • We verzoeken u dringend de rijweg of het trottoir bij de school niet te blokkeren door daar te parkeren. Parkeer uw auto op een verantwoorde manier, langs het trottoir, in de parkeervakken bij het Maxima College of in de Caspar van Gendtstraat. Het kan toch geen bezwaar zijn om een eindje te moeten lopen!
  • De politie houdt af en toe een oogje in het zeil bij de oversteekplaats aan de Koninginneweg en het schoolteam op het verkeer rondom de school.